Loading...
Prosjekter2017-03-22T07:37:26+01:00

Skal du bygge hus og trenger hjelp til graving?

KONTAKT OSS

SVV Fv.244 Håjenkrysset kryssutbedring og Fv.86 Snuplass Sletta

Da er ombygging av Håjenkrysset mellom Lensbygda og Kolbu i gang. Her skal forkjørsveien byttes fra Kolbu til Lensbygda, det skal bygges noen ekstra meter med gangvei, ny gatebelysning og omlegging/ oppgradering av overvann systemet. Sletta skal det bygges

By |Nyheter, Prosjekter|