Mandag 22.juni hadde Gjøvik Graveservice sin første lærlingdag. Her blir lærlingene mer kjent med bedriften, hvilke forventinger bedriften har og mulighetene som finnes. Vi har også en fadderordning slik at det blir enkelt å forholde seg til en bestemt person i større grad. I dag  har vi fem engasjerte lærlinger som vi håper vil ta store steg i tiden framover. Er du også motivert og ønsker å være lærling i en bedrift som tar deg på alvor? Vi ønsker kontakt med deg som er nysgjerrig, vil ta ansvar  og ønsker å utvikle deg videre med Gjøvik Graveservice også etter endt lærlingtid.