Gjøvik Graveservice er i gang med utbedring av utomhusanlegget ved Bilia Gjøvik. Oppdraget går ut på å utbedre skjæringen langs Raufossvegen, Byggmax og mot Eikssenteret. Samt istandsetting av parkeringsarealet for asfaltering. Arbeidet skal ferdigstilles før ferien.