Sagstugrenda Boliområde

Sagstugrenda boligområde er et nytt boligområde i Bybrua i Gjøvik. Oppdraget går ut på å etablere ny infrastruktur for veg, vann og avløp, samt lysanlegg, strøm og fiber.

Vi er kommet godt i gang med arbeidene. Skogen er ryddet og det er startet utgraving for veier og VA-grøfter. Spregningsarbeider går i gang fra uke 23.

I alt skal det bygges ca. 1100 meter med veg, ca 2600 meter med VA-ledninger, samt strøm- og belysningsnett. Arbeidet utføres på vegne av Gjøvik kommune og  skal ferdigstilles i 2021.