Da er det endelig tid for en liten oppdatering fra første halvår 2018. Vanligvis skal slike ting komme litt oftere og mer detaljert, og at det er langt imellom er normalt ett tegn på at det er dårlige tider. Her er det motsatt. Gjøvik Graveservice AS har hatt fult de første 6 månedene av året og de neste 6 av 2018 ser heller ikke akkurat ut til å bli rolig.

Året startet med ett brakk, eller det startet for fult i romjulen for brøytemannskapene våre. Snøbrøyting er normalt en god ekstra jobb å ha på vinters tid, men som vi alle har friskt i minnet har denne vinteren vært ekstrem. Det har vært fult trykk fra jul og frem til påske og dette gjelder brøyte mannskaper men også lastebilene våre som til tider gikk på skift for å få kjørt bort all snøen.

Ved siden av dette har vi hatt flere store anlegg som har gått med fullt trykk,

Eidsiva kabel prosjektet igjennom Gjøvik by har ikke stått en dag, med en normal bemanning på 18 mann, på det meste har det vært engasjert opptil 30 mann her med underentreprenører og innleide. Hoveddelen av prosjektet er ferdig nå i August, men særlig Hans Mustads gate gjenstår det mye overflate arbeid og det vil være aktivitet her mer eller mindre frem til snøen legger seg igjen.

Vestre Toten Ungdomsskole har gått med full styrke igjennom vinteren med grunnarbeider for selve bygget og startet på utenom hus arbeider etter at snøen ble borte.  Her har det på det meste vært engasjert 8 mann i vinter, men normalen i sommer månedene er 2 til 3 mann.

Sandberg boligfelt startet i januar 2018 med VA arbeider. Nå til ferien har fokuset vært på tomter og veger og det er øyeblikkelig klart for oppføring av de første boligene. Her har det på det meste drevet 8 mann og normalen ligger på 3-4 i disse dager.

Grisefjøs Presteseter var hovedtyngden føre jul, men med oppstart og ferdigstilling av om utomhus etter at snøen ble borte. Arbeidet er estimert ferdig i løpet av august 18, avhengig av bioenergi anlegget som skal settes opp etter ferien. Her har det på det meste vært 6 mann, men i disse dager 2 til 3 mann.

Eikmaskin startet rett før jul og har kjørt hardt igjennom det meste av vinteren med grunnarbeid til bygget og ble i hovedsak ferdig nå til ferien med utomhus. Her har det på det meste drevet 4 mann og normalt 2.

Nye Biltema Gjøvik er vi også med på, men som underentreprenør til grunnarbeider entreprenøren. Vi starter her i slutten av februar og har drevet frem til ferien med grunnarbeid for selve bygget. Utomhus delen skal etter planen starte nå etter ferien. Her har vi hatt 2 til 3 mann stort sett siden starten.

Jørstadmoen barneskole (Jorekstad) har det vært litt aktivitet igjennom vinteren, med tyngden nå føre ferien med utomhus arbeider. Stort sett vært 2 mann som har drevet der nå i sommer.

Fåbergata er i ferdigstillingsstadiet. Nå i vår og sommer har det vært anleggsgartner arbeid som har pågått. Vi har hatt innleid hjelp til denne jobben.

KBK har fokuset vært på utomhus arbeider i vår og det er forventet ferdig i løpet av August. Her har det drevet 1 til 2 mann i sommer.

Eidsiva Bio fjernvarme har mye å gjøre i sommer rundt omkring i Gjøvik. Det driver 4 til 6 mann med graving av fjernvarme igjennom sommeren.

I tillegg har Services avdeling fult opp med stor og små jobber. Her er det 4 til 6 mann som er på farten til enhver tid.

 

Det har blitt gjort store investeringer på maskin siden også det siste halve året.

Ny året startet med en ny hjulmaskin, nærmere bestemt en Volvo EW160E med GPS, i mai kom det en ny belte maskin, denne gangen en Hitachi 225USR med GPS, juni kunne ikke være dårligere og det kom 2 nye belte maskiner. Denne gangen var det en Volvo ECR145E med GPS og en Volvo EC250E med GPS. Helt grei oppdatering av gravemaskin parken. I tillegg kom det i slutten av mars en ny lastebil, Scania R500 tipp bil.

Volvo EW160E

Hitachi 225USR

Volvo ECR145E

Volvo EC250E

Scania R500

På personell fronten har det skjedd litt, vi har vokst ytterligere og fra slutten av august passerer vi 50 ansatte, da det starter 2 nye maskinfører lærlinger. Utover det fikk vi ny daglig leder som startet i februar.

 

Da har vi fått oppdatert litt. Da er det fult ferie modus her og vi vil ønske alle en fortsatt riktig god sommer, så ses vi i august igjen!