Gjøvik Graveservice AS er underentreprenør for Gråkjær og utfører grunnarbeidet i forbindelse med Grisefjøset til Valle videregående.

Arbeidet startet rett før sommerferien