Gjøvik Graveservice AS har etablert nytt boligfelt på Jaren. Arbeidene har vært VA anlegg, vei bygging, kabel grøfter, tomter.