Gjøvik Graveservice AS har siden slutten av Mai jobbet med den nye kabelgrøften til Eidsiva som går fra Trafostasjonen på Kallerud i sør til nordre enden på parkering til CC i nord hvor det skal bygges ny trafostasjon. Det skal graves ca 2400 meter med OPI kanal (Rør kanal i betong), ca 25 km med kabel rør skal ned i bakken, ca 400 meter med VA skal saneres/ bygges om, veger skal reetableres og overvannsystemer skal bygges. I grunn en stor jobb. For oss er Eidsiva Energi, Statens Vegvesen, Gjøvik Kommune og Privat personer byggherrer.

Arbeidet følger parkeringsplassen til CC, Strandgata, Kirkegata, Hans Mustads gate, Mustad Næringspark, RV 4 og inn på trafostasjonen på Kallerud.