SVV Fv.244 Håjenkrysset kryssutbedring og Fv.86 Snuplass Sletta

Da er ombygging av Håjenkrysset mellom Lensbygda og Kolbu i gang. Her skal forkjørsveien byttes fra Kolbu til Lensbygda, det skal bygges noen ekstra meter med gangvei, ny gatebelysning og omlegging/ oppgradering av overvann systemet.

Sletta skal det bygges ny snuplass for busser, med tilhørende infrastruktur.

 

Arbeidet vil gå fra oktober 2016 til måndeskiftet mai/juni 2017

 

 

 

By |2017-04-19T10:39:19+00:00oktober 19th, 2016|Prosjekter|